Segel-Rigg-B

Suche:

 Typ   I   J   p   E   ISP   JSP   PY   EY 
 B-25 8.53 2.43 8.53 3.35 8.53 2.74 0 0
 B-32 11.8 3.04 11.8 4.26 11.8 3.65 0 0
 B-32 SD 11.8 3.04 11.8 4.26 11.8 3.65 0 0
 BABA 30 11.8 4.26 10.6 3.65 11.8 4.26 0 0
 BABA 30 CUTTER 11.5 4.57 10.6 3.65 0 0 0 0
 BABA 35 14.9 5.18 13.1 4.57 14.9 5.18 0 0
 BABA 35 FRCBs 12.4 5.18 13.1 4.57 12.4 5.18 0 0
 BABA 40 15.8 6.4 14 4.26 15.8 6.4 0 0
 BAHAMA 25 9.14 2.43 7.92 3.35 9.14 2.43 0 0
 BALBOA 20 6.09 2.43 6.4 2.43 6.09 2.43 0 0
 BALBOA 21 7.01 2.13 6.7 2.43 0 0 0 0
 BALBOA 22 7.31 2.43 7.01 2.43 0 0 0 0
 BALBOA 24 7.31 2.43 7.01 3.04 7.31 2.43 0 0
 BALBOA 26 9.14 3.04 7.31 3.04 9.14 3.04 0 0
 BALBOA 27 9.14 3.04 7.31 3.04 0 0 0 0
 BALBOA 27 (8.2) 9.14 3.04 7.31 3.04 0 0 0 0
 BALBOA 27 (8.2) Tall rig 9.75 3.04 8.22 3.35 0 0 0 0
 BALBOA 27/8.2 9.75 3.04 8.22 3.35 9.75 3.04 0 0
 BALTIC 33 13.1 4.26 11.2 3.04 13.1 4.26 0 0
 BALTIC 35 12.1 3.65 12.4 4.26 12.1 3.65 0 0
 BALTIC 35 TM 12.4 3.65 13.1 4.57 12.4 3.65 0 0
 BALTIC 35 VTM 12.8 3.65 13.4 4.57 12.8 3.65 0 0
 BALTIC 37 14.9 4.57 13.1 3.35 14.9 4.57 0 0
 BALTIC 38DP 15.8 4.57 14 3.96 15.8 4.57 0 0
 BALTIC 39 15.8 4.87 13.7 3.65 15.8 4.87 0 0
 BALTIC 39 CB 15.8 4.87 13.7 3.65 15.8 4.87 0 0
 BALTIC 39 TM 16.4 4.87 14.3 3.96 16.4 4.87 0 0
 BALTIC 40 16.1 4.57 14.3 4.57 16.1 4.57 0 0
 BALTIC 42 17 5.18 15.2 3.96 0 0 0 0
 BALTIC 42 C+C 17 5.18 15.2 3.96 17 5.18 0 0
 BALTIC 42 DP Tall rig 17.3 5.18 15.5 4.57 0 0 0 0
 BALTIC 42DP CB 17 5.18 15.2 3.96 17 5.48 0 0
 BALTIC 42DP TM 17.3 5.18 15.5 4.57 17.3 5.18 0 0
 BALTIC 43 17.6 5.18 15.5 4.57 17.6 5.18 0 0
 BALTIC 43 Tall rig 17.9 5.18 16.1 4.87 0 0 0 0
 BALTIC 43 TM 17.9 5.18 16.1 4.87 17.9 5.18 0 0
 BALTIC 46 17.6 5.79 15.5 3.96 17.6 5.79 0 0
 BALTIC 47 19.8 5.48 16.4 6.09 19.8 5.48 0 0
 BALTIC 48 DP 19.8 5.79 17.6 5.18 0 0 0 0
 BALTIC 48DP 19.8 5.79 17.6 5.48 19.8 5.79 0 0
 BALTIC 48DP CB 19.8 5.79 17.6 5.48 19.8 5.79 0 0
 BALTIC 51 20.7 6.4 17.9 4.87 20.7 6.4 0 0
 BALTIC 51 CB 20.7 6.4 17.9 4.87 20.7 6.4 0 0
 BALTIC 51 TM 21.6 6.4 19.2 5.18 21.6 6.4 0 0
 BALTIC 52 21.3 6.09 18.5 5.79 21.3 6.09 0 0
 BALTIC 55 22.2 6.7 20.1 5.79 0 0 0 0
 BALTIC 55DP 22.2 6.09 20.1 5.79 22.2 6.09 0 0
 BALTIC 55DP WK 22.2 6.09 20.1 5.79 22.2 6.09 0 0
 BALTIC 58 23.1 6.4 20.7 7.01 23.1 6.4 0 0
 BALTIC 63 24.6 7.31 22.2 6.4 24.6 7.31 0 0
 BALTIC 64 25.6 7.31 23.1 7.62 25.6 7.31 0 0
 BALTIC 64 CB 25.6 7.31 23.1 7.62 25.6 7.31 0 0
 BALTIC 64 Tall rig 25.2 7.31 22.8 6.7 0 0 0 0
 BALTIC 64 TM 26.2 7.31 23.7 7.01 26.2 7.31 0 0
 BALTIC 75 CB 27.4 7.92 24.9 8.53 27.4 7.92 0 0
 BALTIC 80 29.8 8.83 27.1 7.92 29.8 8.83 0 0
 BANNER 28 9.14 2.74 11.5 3.35 9.14 2.74 0 0
 BANNER 37 14.3 4.87 12.8 3.96 14.3 4.87 0 0
 BANNER 41 13.4 4.26 14.9 5.48 0 0 0 0
 BAR HARBOR 30 13.4 6.09 14.6 6.7 13.4 6.09 0 0
 BAVARIA 1060 13.1 3.96 11.2 3.35 13.1 3.96 0 0
 BAVARIA 1060 SD 13.1 3.96 11.2 3.35 13.1 3.96 0 0
 BAVARIA 1130 14.3 4.26 12.8 3.65 14.3 4.26 0 0
 BAVARIA 29 SD 10 3.04 11.2 3.35 10 3.04 0 0
 BAVARIA 2930 10 3.04 11.2 3.35 10 3.04 0 0
 BAVARIA 30+ 10.3 3.04 10.6 3.65 10.3 3.04 0 0
 BAVARIA 32H 10.9 3.35 10.9 3.96 10.9 3.35 0 0
 BAVARIA 32H SD 10.9 3.35 10.9 3.96 10.9 3.35 0 0
 BAVARIA 33 SD 11.8 3.65 12.4 3.65 11.8 3.65 0 0
 BAVARIA 33H S 11.8 3.65 12.4 3.65 11.8 3.65 0 0
 BAVARIA 34S 11.8 3.65 12.4 3.96 11.8 3.65 0 0
 BAVARIA 34S SD 11.8 3.65 12.4 3.96 11.8 3.65 0 0
 BAVARIA 35H 12.4 3.35 13.1 3.96 12.4 3.35 0 0
 BAVARIA 35H SD 12.4 3.35 13.1 3.96 12.4 3.35 0 0
 BAVARIA 37 SD 12.1 3.96 13.4 4.26 12.1 3.96 0 0
 BAVARIA 37H S 12.1 3.96 13.4 4.26 12.1 3.96 0 0
 BAVARIA 38H 13.1 4.26 13.7 4.26 13.1 4.26 0 0
 BAVARIA 38H SD 13.1 4.26 13.7 4.26 13.1 4.26 0 0
 BAVARIA 39 SD 13.7 4.26 14.3 4.57 13.7 4.26 0 0
 BAVARIA 39H S 13.7 4.26 14.3 4.57 13.7 4.26 0 0
 BAVARIA 41 SD 14.3 4.57 14.9 4.57 14.3 4.57 0 0
 BAVARIA 41H 14.3 5.18 14.9 4.57 14.3 5.18 0 0
 BAVARIA 41H SD 14.3 5.18 14.9 4.57 14.3 5.18 0 0
 BAVARIA 44 OC 16.4 4.87 16.4 5.48 16.4 4.87 0 0
 BAVARIA 44 SD 16.4 4.87 16.4 5.48 16.4 4.87 0 0
 BAVARIA 46 SD 17.3 5.79 17 4.87 17.3 5.79 0 0
 BAVARIA 46H 16.1 5.79 16.1 4.57 16.1 5.79 0 0
 BAVARIA 46H SD 16.1 5.79 16.1 4.57 16.1 5.79 0 0
 BAVARIA 47 SD 19.8 5.48 17.9 4.57 19.8 5.48 0 0
 BAVARIA 47H S 19.8 5.48 17.9 4.57 19.8 5.48 0 0
 BAVARIA 770 8.83 3.04 8.53 2.74 8.83 3.04 0 0
 BAVARIA 820 9.14 3.04 8.53 2.74 9.14 3.04 0 0
 BAVARIA 890 10 3.04 10 3.35 0 0 0 0
 BAVARIA 890 9.44 3.04 10 3.35 9.44 3.04 0 0
 BAVARIA 960 10 3.04 10.6 3.35 0 0 0 0
 BAVARIA 960 10 3.04 10.6 3.35 10 3.04 0 0
 BAYFIELD 23 8.53 3.04 7.31 3.04 0 0 0 0
 BAYFIELD 23 9.14 3.35 7.31 3.04 9.14 3.35 0 0
 BAYFIELD 25 9.14 3.35 7.31 3.04 9.14 3.35 0 0
 BAYFIELD 25 Short rig 8.53 3.35 7.31 3.04 0 0 0 0
 BAYFIELD 29 10.3 4.26 9.14 3.35 0 0 0 0
 BAYFIELD 29 10.9 4.26 9.14 3.35 10.9 4.26 0 0
 BAYFIELD 29 Mk 2 10.9 3.96 9.14 3.35 0 0 0 0
 BAYFIELD 31 Std Rig 13.1 5.79 10.9 3.65 0 0 0 0
 BAYFIELD 32 10.3 4.26 9.14 3.65 0 0 0 0
 BAYFIELD 32 10.6 4.26 9.14 3.65 10.6 4.26 0 0
 BAYFIELD 32 A 10.9 4.26 9.14 3.65 0 0 0 0
 BAYFIELD 32 C 12.4 4.87 11.2 3.65 0 0 0 0
 BAYFIELD 32 D 13.1 4.26 11.2 3.96 0 0 0 0
 BAYFIELD 32C 11.8 5.18 9.14 3.65 11.8 5.18 0 0
 BAYFIELD 36 Tall Rig 13.7 6.4 11.8 4.26 0 0 0 0
 BAYFIELD 40 14.9 5.79 12.4 3.96 0 0 0 0
 BAYFIELD 40 14.3 5.79 12.4 3.96 14.3 5.79 0 0
 BAYFIELD 40 KETCH 15.8 5.79 12.4 3.96 0 0 7.31 2.74
 BAYLINER 32 13.1 3.96 11.5 3.04 13.1 3.96 0 0
 BB-10 9.14 2.74 10.9 3.35 0 0 0 0
 BB-11 4.57 1.52 6.09 2.13 0 0 0 0
 BB10 9.14 2.74 10.9 3.35 9.14 2.74 0 0
 BBM IMS 392CD 15.8 4.57 14.3 4.26 15.8 4.57 0 0
 BCC 11.5 5.18 9.75 4.57 0 0 0 0
 BEACH COMBER 25 0 0 7.31 3.96 0 0 0 0
 BEADON 30 9.75 3.04 10 3.65 9.75 3.04 0 0
 BELLIURE 12.5 15.5 4.87 14 4.57 15.5 4.87 0 0
 BELLIURE 12.5 FR 14.9 4.26 15.8 5.18 14.9 4.26 0 0
 BELLIURE 39 15.2 4.26 15.8 5.48 15.2 4.26 0 0
 BELLIURE 41 CUTTER 16.1 6.4 14 4.26 16.1 6.4 0 0
 BELLIURE 41 CUTTER SD 16.1 6.4 14 4.26 16.1 6.4 0 0
 BELLIURE 63 24 8.22 21.6 6.7 24 8.22 0 0
 BELLIURE 63 SD 24 8.22 21.6 6.7 24 8.22 0 0
 BELLIURE 86 27.1 8.22 24 8.53 27.1 8.22 0 0
 BELLIURE 86 SD 27.1 8.22 24 8.53 27.1 8.22 0 0
 BENETEAU 1050 IDYLLE 12.4 3.35 10.6 3.35 12.4 3.35 0 0
 BENETEAU 1150 IDYLLE 13.7 3.96 11.8 3.65 13.7 3.96 0 0
 BENETEAU 1150 IDYLLE SD 13.7 3.96 11.8 3.65 13.7 3.96 0 0
 BENETEAU 1350 IDYLLE 15.8 4.87 14 4.26 15.8 4.87 0 0
 BENETEAU 1350 IDYLLE SM 14.6 4.87 12.4 4.26 14.6 4.87 0 0
 BENETEAU 1550 IDYLLE 17.9 6.09 15.8 5.18 17.9 6.09 0 0
 BENETEAU 18 6.4 1.82 6.7 2.43 6.4 1.82 0 0
 BENETEAU 21 CLASSIC 8.53 2.13 8.22 2.74 8.53 2.13 0 0
 BENETEAU 210 8.53 2.13 8.22 2.74 8.53 2.13 0 0
 BENETEAU 210 FST 8.22 2.13 0 0 0 0 0 0
 BENETEAU 210 SPIRIT 8.53 2.13 8.22 2.74 8.53 2.13 0 0
 BENETEAU 22 7.31 2.43 6.7 2.13 7.31 2.43 0 0
 BENETEAU 22 FR 7.31 2.43 8.83 2.43 7.31 2.43 0 0
 BENETEAU 23.0 FST CLASS 7 8.22 2.43 8.22 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 23.0 FST CLASS 7 CB 7.62 2.43 7.92 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 235 8.53 2.13 7.92 3.04 8.53 2.13 0 0
 BENETEAU 235 FST 8.53 2.13 7.92 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 235 FST T 10.3 3.04 8.83 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 235 WK 8.53 2.13 7.92 3.04 8.53 2.13 0 0
 BENETEAU 24 8.53 2.43 7.92 3.04 8.53 2.43 0 0
 BENETEAU 24 CB 7.92 2.43 7.92 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 24 FST Frac rig 8.53 2.43 7.92 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 25 9.44 3.04 7.92 2.43 9.44 3.04 0 0
 BENETEAU 25 Farr Design 8.83 2.43 9.14 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 25 FR 9.44 3.04 9.75 2.74 9.44 3.04 0 0
 BENETEAU 25 FST 9.44 3.04 7.92 2.43 0 0 0 0
 BENETEAU 25 FST Frac rig 9.44 3.04 9.75 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 25 PLATU 8.83 2.43 9.14 3.35 0 3.04 0 0
 BENETEAU 26 9.75 3.04 8.22 2.43 9.75 3.04 0 0
 BENETEAU 26 CB 9.75 3.04 8.22 2.43 9.75 3.04 0 0
 BENETEAU 26 FST 9.75 3.04 8.22 2.43 0 0 0 0
 BENETEAU 26.3 FST CLASS 8 8.53 2.74 10 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 26.5 (265) 9.44 3.04 9.14 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 260 SPIRIT 10 2.74 9.75 3.35 10 2.74 0 0
 BENETEAU 265 9.44 3.04 9.14 3.04 9.44 3.04 0 0
 BENETEAU 265 TM 10.3 3.04 10.3 3.04 10.3 3.04 0 0
 BENETEAU 27 10.3 3.04 8.83 2.74 10.3 3.04 0 0
 BENETEAU 27 FR 9.75 3.04 9.44 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 27 FR 9.75 3.04 9.44 2.43 9.75 3.04 0 0
 BENETEAU 27 FST 10.3 3.04 8.83 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 27 Tall rig 10.9 3.04 9.75 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 27 TM 10.9 3.04 9.75 2.74 10.9 3.04 0 0
 BENETEAU 27.5 (275) 10.6 3.04 9.44 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 28 10.3 3.35 8.83 2.74 10.3 3.35 0 0
 BENETEAU 28 FR 10.3 3.35 10.9 3.04 10.3 3.35 0 0
 BENETEAU 28 FST 10.3 3.35 8.83 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 28 FST Frac rig 10.3 3.35 10.9 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 281 OCEANIS 10 3.04 8.83 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 285 9.75 3.04 9.44 3.35 9.75 3.04 0 0
 BENETEAU 285 Std rig 8.53 2.13 7.92 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 285 Tall rig 9.75 3.04 9.44 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 285 WK 9.75 3.04 9.44 3.35 9.75 3.04 0 0
 BENETEAU 29 10.9 3.35 9.44 3.04 10.9 3.35 0 0
 BENETEAU 29 CB 10.9 3.35 9.44 3.04 10.9 3.35 0 0
 BENETEAU 29 FST 10.9 3.35 9.44 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 29 SM 10.6 3.35 9.14 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 29 SM 10.3 3.35 8.83 3.04 10.3 3.35 0 0
 BENETEAU 30 10.9 3.35 9.75 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 30 11.5 3.35 9.75 2.74 11.5 3.35 0 0
 BENETEAU 30 E 11.2 3.35 9.75 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 30 E Frac rig 10.9 3.04 10.9 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 30 E Short rig 10 3.35 8.53 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 30 E Tall rig 11.8 3.35 10 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 30 FST (OLD) 11.2 3.35 9.75 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 30 FST E 11.2 3.35 9.75 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 30 FST ES Frac rig 10.9 3.04 10.9 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 30 RC 11.2 3.35 9.75 2.74 0 0 0 0
 BENETEAU 300 OCEANIS 11.2 3.04 11.2 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 300 SPIRIT 12.1 3.65 11.2 3.65 12.1 3.65 0 0
 BENETEAU 305 11.8 3.35 10 3.35 11.8 3.35 0 0
 BENETEAU 305 FST 11.8 3.35 10 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 305 FST T 11.5 3.35 10 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 305 SD 11.8 3.35 10 3.35 11.8 3.35 0 0
 BENETEAU 305 Short rig 11.2 3.35 9.75 3.04 0 0 0 0
 BENETEAU 305 SM 11.2 3.35 9.75 3.04 11.2 3.35 0 0
 BENETEAU 30E 10.9 3.35 9.75 3.35 10.9 3.35 0 0
 BENETEAU 30E FR 10.9 3.04 10.9 3.35 10.9 3.04 0 0
 BENETEAU 30E SD 10.9 3.35 9.75 3.35 10.9 3.35 0 0
 BENETEAU 30E SM 10 3.35 8.53 3.35 10 3.35 0 0
 BENETEAU 30E TM 11.8 3.35 10 3.35 11.8 3.35 0 0
 BENETEAU 310 11.2 3.04 11.2 3.96 11.2 3.04 0 0
 BENETEAU 310 FST 11.2 3.04 11.2 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 310 FST Tall rig 12.1 3.04 12.4 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 310 SD 11.2 3.04 11.2 3.96 11.2 3.04 0 0
 BENETEAU 310 TM 12.1 3.04 12.4 3.96 12.1 3.04 0 0
 BENETEAU 32 12.1 3.35 10.3 3.35 12.1 3.35 0 0
 BENETEAU 32 FR 12.1 3.35 12.1 3.65 12.1 3.35 0 0
 BENETEAU 32 FST 12.1 3.35 10.3 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 32 FST Frac Rig 12.1 3.35 12.1 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 32 FST Tall rig 12.4 3.65 10.9 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 32 RC 12.1 3.35 10.3 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 32 SD 12.1 3.35 10.3 3.35 12.1 3.35 0 0
 BENETEAU 32 TM 12.4 3.35 10.9 3.35 12.4 3.35 0 0
 BENETEAU 32-S5 11.5 2.74 11.5 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 32.8 (10) 11.2 3.65 12.1 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 32.8 FST (10) 12.1 3.96 12.1 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 32.8 FST CLASS 10 11.2 3.65 12.1 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 321 OCEANIS 12.8 3.65 10.9 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 325 12.1 3.65 10.3 3.35 12.1 3.65 0 0
 BENETEAU 325 FST 12.4 3.65 10.6 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 325 SD 12.1 3.65 10.3 3.35 12.1 3.65 0 0
 BENETEAU 325 Std. rig 12.1 3.35 10.3 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 325 Tall rig 12.4 3.65 10.6 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 325 TM 12.4 3.65 10.6 3.35 12.4 3.65 0 0
 BENETEAU 325 VTM 13.1 3.65 11.2 3.65 13.1 3.65 0 0
 BENETEAU 32s5 11.5 2.74 11.5 3.96 11.5 2.74 0 0
 BENETEAU 32s5 WK 11.5 2.74 11.5 3.96 11.5 2.74 0 0
 BENETEAU 33.7 12.4 3.35 11.5 4.26 12.4 3.35 0 0
 BENETEAU 34.5 IDYLLE 1050 12.4 3.65 10.6 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 34.5 IDYLLE 1050 12.4 3.35 10.6 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 345 13.4 3.65 11.2 3.65 13.4 3.65 0 0
 BENETEAU 345 FST 13.4 3.65 11.2 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 345 FST Tall rig 13.7 3.65 11.5 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 345 SD 13.4 3.65 11.2 3.65 13.4 3.65 0 0
 BENETEAU 345 Std rig 13.4 3.65 11.2 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 345 Tall rig 13.7 3.65 11.5 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 345 TM 13.7 3.65 11.5 3.65 13.7 3.65 0 0
 BENETEAU 35 12.4 3.35 12.8 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 35 13.7 3.96 11.8 3.65 13.7 3.96 0 0
 BENETEAU 35 FST 13.7 3.96 12.8 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 35 RC 13.7 3.96 11.8 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 35 SD 13.7 3.96 11.8 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 35 SD 13.7 3.96 11.8 3.65 13.7 3.96 0 0
 BENETEAU 35.5 35S5 12.4 3.35 12.8 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 35.5 35S5 Tall rig 13.4 3.35 13.7 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 35.5 35S5 WK 12.4 3.35 12.8 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 35.7 13.1 3.65 13.4 4.26 13.1 3.65 0 0
 BENETEAU 35.7 WK 13.1 3.65 13.4 4.26 13.1 3.65 0 0
 BENETEAU 350 OCEANIS 12.4 3.65 10.6 3.35 0 0 0 0
 BENETEAU 351 13.1 3.65 11.2 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 352 13.1 3.65 11.2 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 35s5 12.4 3.35 12.8 4.57 12.4 3.35 0 0
 BENETEAU 35s5 TM 13.4 3.35 13.7 4.57 13.4 3.35 0 0
 BENETEAU 35s5 WK 12.4 3.35 12.8 4.57 12.4 3.35 0 0
 BENETEAU 36.0 EVASION 13.4 3.35 11.5 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 361 13.7 3.96 11.5 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 36S5 0 0 12.8 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 36S7 FST 13.4 3.65 12.8 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 36s7 IK 13.4 3.65 12.8 4.57 13.4 3.65 0 0
 BENETEAU 36s7 IK TM 13.4 3.65 14 4.57 13.4 3.65 0 0
 BENETEAU 36s7 LK 13.4 3.65 12.8 4.57 13.4 3.65 0 0
 BENETEAU 36s7 WK 13.4 3.65 12.8 4.57 13.4 3.65 0 0
 BENETEAU 37.0 OCEANIS 13.4 3.35 11.5 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 37.7 IDYLLE 1150 13.7 3.96 11.8 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 375 14.9 3.96 13.1 4.26 14.9 3.96 0 0
 BENETEAU 375 FST 14.9 3.96 13.1 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 375 SD 14.9 3.96 13.1 4.26 14.9 3.96 0 0
 BENETEAU 375 Short rig 14.3 3.96 12.4 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 375 SM 14.3 3.96 12.4 3.96 14.3 3.96 0 0
 BENETEAU 38 14.9 4.57 13.4 3.65 0 0 0 0
 BENETEAU 38 14.6 4.26 12.8 3.96 14.6 4.26 0 0
 BENETEAU 38 FST 14.6 4.26 12.8 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 38 FST Tall rig 15.2 4.26 13.4 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 38 SD 14.6 4.26 12.8 3.96 14.6 4.26 0 0
 BENETEAU 38 Short rig 14.3 4.26 12.8 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 38 SM 14.3 4.26 12.8 3.96 14.3 4.26 0 0
 BENETEAU 38 Std. rig 14.6 4.26 12.8 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 38 Tall rig 15.2 4.26 13.4 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 38 TM 15.2 4.26 13.4 4.26 15.2 4.26 0 0
 BENETEAU 38 TM DK 15.2 4.26 13.4 4.26 15.2 4.26 0 0
 BENETEAU 38 Very tall rig 15.8 4.26 14 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 38 VSD TM 15.2 4.26 13.4 3.96 15.2 4.26 0 0
 BENETEAU 38 VTM 15.8 4.26 14 3.96 15.8 4.26 0 0
 BENETEAU 38.5 FST 38S5 14.3 3.65 14.3 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 38s5 14.3 3.65 14.3 4.57 14.3 4.26 0 0
 BENETEAU 38s5 WK 14.3 3.65 14.3 4.57 14.3 4.26 0 0
 BENETEAU 39.4 FST CLASS 12 14.6 4.26 12.8 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 39.4 FST CLASS 12 Frac 13.4 3.96 14.6 5.48 0 0 0 0
 BENETEAU 390 OCEANIS 14.3 4.26 12.4 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 40 CC 14.6 4.26 12.8 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 40.7 15.5 4.26 14.6 5.18 0 0 0 0
 BENETEAU 400 OCEANIS 14.6 3.96 12.8 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 405 15.2 4.26 13.4 4.26 15.2 4.26 0 0
 BENETEAU 405 FST 15.8 4.26 13.7 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 405 SD 15.2 4.26 13.4 4.26 15.2 4.26 0 0
 BENETEAU 405 SD TM 15.8 4.26 14 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 405 Tall rig 15.8 4.26 14 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 405 TM 15.8 4.26 14 4.57 15.8 4.26 0 0
 BENETEAU 405 TM SD 15.5 4.26 13.7 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 41s5 14.9 3.96 15.2 4.87 14.9 3.96 0 0
 BENETEAU 41S5 MODO 14.9 3.96 15.5 5.18 0 0 0 0
 BENETEAU 41s5 WK 14.9 3.96 15.2 4.87 14.9 3.96 0 0
 BENETEAU 42 16.7 4.87 14.9 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 15.8 4.87 14 4.26 15.8 4.87 0 0
 BENETEAU 42 FST Racing rig 17.6 4.87 15.5 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 FST Short rig 15.8 4.87 14 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 FST Std rig 16.7 4.87 14.9 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 RC 16.7 4.87 14.9 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 S 16.1 4.87 14.9 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 SD 16.7 4.87 14.9 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 SD 15.8 4.87 14 4.26 15.8 4.87 0 0
 BENETEAU 42 SM SD 15.8 4.87 14 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42 TM 16.7 4.87 14.9 4.26 16.7 4.87 0 0
 BENETEAU 42 TM LK 16.7 4.87 14.9 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 42s7 15.5 4.26 15.8 5.48 15.5 4.26 0 0
 BENETEAU 42s7 IK 15.2 4.26 14.3 5.18 15.2 4.26 0 0
 BENETEAU 42s7 WK 15.5 4.26 15.8 5.48 15.5 4.26 0 0
 BENETEAU 430 OCEANIS 15.2 4.57 13.4 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 430 OCEANIS Tall rig 15.8 4.57 14 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 435 16.7 5.18 14.9 4.57 16.7 5.18 0 0
 BENETEAU 435 Tall rig 17.6 5.18 15.5 4.57 0 0 0 0
 BENETEAU 435 TM 17.6 5.18 15.5 4.57 17.6 5.18 0 0
 BENETEAU 435 TM CB 17.6 5.18 15.5 4.57 17.6 5.18 0 0
 BENETEAU 435 TM SD 17.6 5.18 15.5 4.57 17.6 5.18 0 0
 BENETEAU 44.3 IDYLLE 1350 Std. rig 14.6 4.87 12.4 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 44.3 IDYLLE 1350 Tall rig 15.8 4.87 14 4.26 0 0 0 0
 BENETEAU 440 OCEANIS 16.1 4.57 14.3 5.18 0 0 0 0
 BENETEAU 445 OCEANIS Moorings 15.2 4.57 14 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 45 15.5 4.57 16.4 5.48 15.5 4.57 0 0
 BENETEAU 45.0 FST 45F5 Tall rig 16.7 4.87 17.6 5.79 0 0 0 0
 BENETEAU 456 17 5.48 14.9 4.87 17 5.48 0 0
 BENETEAU 456 Custom 17.9 5.18 16.1 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 456 Custom 18.2 5.18 16.4 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 456 FST 17 5.48 14.9 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 456 FST Tall rig 17.9 5.48 15.8 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 456 SD 17 5.48 14.9 4.87 17 5.48 0 0
 BENETEAU 456 Short rig 16.7 5.18 14.9 3.96 0 0 0 0
 BENETEAU 456 SM 16.7 5.48 14.9 3.96 16.7 5.48 0 0
 BENETEAU 456 Std. rig 17 5.48 14.9 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 456 Tall rig 17.9 5.48 15.8 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 456 TM 17.9 5.48 15.8 4.87 17.9 5.48 0 0
 BENETEAU 456 TM CB 17.9 5.48 15.8 4.87 17.9 5.48 0 0
 BENETEAU 456 VTM 18.2 5.18 16.4 4.87 18.2 5.18 0 0
 BENETEAU 45f5 16.1 4.57 16.7 5.48 16.1 4.57 0 0
 BENETEAU 45f5 TM 16.7 4.87 17.6 5.79 16.7 4.87 0 0
 BENETEAU 45f5 WK 16.1 4.57 16.7 5.48 16.1 4.57 0 0
 Beneteau 461 Oceanis 16.4 4.87 14 5.18 0 0 0 0
 BENETEAU 473 16.1 5.48 14.3 5.18 0 0 0 0
 BENETEAU 50.8 IDYLLE 15.5 17.9 6.09 15.8 5.18 0 0 0 0
 BENETEAU 500 OCEANIS 17.9 5.48 15.5 5.48 0 0 0 0
 BENETEAU 500 OCEANIS Tall rig 18.8 5.48 16.4 5.48 0 0 0 0
 BENETEAU 51 21 5.79 18.2 5.48 0 0 0 0
 BENETEAU 51 19.5 6.09 17 5.48 19.5 6.09 0 0
 BENETEAU 51 FST RA 20.7 6.09 18.2 5.48 0 0 0 0
 BENETEAU 51 FST ST 19.5 6.09 17 5.48 0 0 0 0
 BENETEAU 51 SD 17.6 6.09 15.5 4.87 0 0 0 0
 BENETEAU 51 TM 20.7 6.09 18.2 5.48 20.7 6.09 0 0
 BENETEAU 51 WK 19.5 6.09 17 5.48 19.5 6.09 0 0
 BENETEAU 53f5 19.2 5.18 17.3 5.79 19.2 5.18 0 0
 BENETEAU 53f5 FR 18.5 5.48 19.5 6.4 18.5 5.48 0 0
 BENETEAU 53f5 SD 19.2 5.18 17.3 5.79 19.2 5.18 0 0
 BENETEAU 53f5 TM 20.4 5.48 18.5 6.7 20.4 5.48 0 0
 BENETEAU 880 IDYLLE 10.3 3.04 8.83 2.74 10.3 3.04 0 0
 BENETEAU EVOLUTION 1 T 14.6 4.26 15.5 5.48 14.6 4.26 0 0
 BENETEAU FIGARO SOLO 12.1 3.35 12.4 4.26 12.1 3.35 0 0
 BENETEAU FIRST CLASS 10 11.2 3.65 12.1 3.96 11.2 4.26 0 0
 BENETEAU FIRST CLASS 12 14.6 4.26 12.8 4.87 14.6 4.26 0 0
 BENETEAU FIRST CLASS 7 7.62 2.43 7.92 3.04 7.62 2.43 0 0
 BENETEAU FIRST CLASS 8 8.83 2.74 10 3.35 8.83 3.04 0 0
 BENETEAU IMS 40.7 15.2 4.26 15.8 5.79 15.2 4.26 0 0
 BENETEAU OCEANIS 281 10 3.04 8.83 3.35 10 3.04 0 0
 BENETEAU OCEANIS 300 11.2 3.04 10.3 3.96 11.2 3.04 0 0
 BENETEAU OCEANIS 321 12.8 3.65 10.6 3.96 12.8 3.65 0 0
 BENETEAU OCEANIS 321 RFM 12.8 3.65 10.9 3.96 12.8 3.65 0 0
 BENETEAU OCEANIS 350 12.4 3.65 10.6 3.35 12.4 3.65 0 0
 BENETEAU OCEANIS 350 WK 12.4 3.65 10.6 3.35 12.4 3.65 0 0
 BENETEAU OCEANIS 351 13.1 3.65 11.2 3.96 13.1 3.65 0 0
 BENETEAU OCEANIS 352 13.1 3.65 11.2 3.96 13.1 3.65 0 0
 BENETEAU OCEANIS 370 13.4 3.35 11.5 4.26 13.4 3.35 0 0
 BENETEAU OCEANIS 370 WK 13.4 3.35 11.5 4.26 13.4 3.35 0 0
 BENETEAU OCEANIS 381 13.7 3.96 11.5 4.57 13.7 3.96 0 0
 BENETEAU OCEANIS 381 RFM 13.7 3.96 11.5 4.87 13.7 3.96 0 0
 BENETEAU OCEANIS 390 14.3 4.26 12.4 3.96 14.3 4.26 0 0
 BENETEAU OCEANIS 390 WK 14.3 4.26 12.4 3.96 14.3 4.26 0 0
 BENETEAU OCEANIS 400 14.6 3.96 12.8 4.57 14.6 3.96 0 0
 BENETEAU OCEANIS 400 WK 14.6 3.96 12.8 4.57 14.6 3.96 0 0
 BENETEAU OCEANIS 40CC 14.6 4.26 12.8 4.57 14.6 4.26 0 0
 BENETEAU OCEANIS 40CC WK 14.6 4.26 12.8 4.57 14.6 4.26 0 0
 BENETEAU OCEANIS 411 14.3 4.87 12.4 4.26 14.3 4.87 0 0
 BENETEAU OCEANIS 411 WK 14.3 4.87 12.4 4.26 14.3 4.87 0 0
 BENETEAU OCEANIS 430 15.8 4.57 14 4.26 15.8 4.57 0 0
 BENETEAU OCEANIS 430 SM 15.2 4.57 13.4 4.26 15.2 4.57 0 0
 BENETEAU OCEANIS 430 WK 15.8 4.57 14 4.26 15.8 4.57 0 0
 BENETEAU OCEANIS 440 16.1 4.57 14.3 5.18 16.1 4.57 0 0
 BENETEAU OCEANIS 44CC 15.8 4.87 14 5.18 15.8 4.87 0 0
 BENETEAU OCEANIS 461 16.4 4.87 14 5.18 16.4 4.87 0 0
 BENETEAU OCEANIS 461 RFM 16.4 4.87 14 5.18 16.4 4.87 0 0
 BENETEAU OCEANIS 500 17.9 5.48 15.5 5.48 17.9 5.48 0 0
 BENETEAU OCEANIS 510 17.9 5.48 15.5 5.48 17.9 5.48 0 0
 BENETEAU ONE TON 14.3 4.26 14.6 5.48 0 0 0 0
 BENFORD 37 PILOT CUTTER 16.4 4.87 13.7 4.57 0 0 0 0
 BERMUDA 30 9.14 2.43 8.22 3.96 0 0 0 0
 BERMUDA 30CEA 9.14 2.43 8.22 3.96 9.14 2.43 5.18 2.43
 BERMUDA 40-1 C 12.8 4.57 10.9 5.18 0 0 0 0
 BERMUDA 40-1 YWL 12.8 4.57 10.9 5.18 0 0 0 0
 BERMUDA 40-2 YWL 13.4 4.57 11.5 4.87 0 0 0 0
 BERMUDA 40-3 SLP 14.9 5.18 12.8 4.26 0 0 0 0
 BERMUDA 40-3 YWL 14.9 5.18 12.8 3.65 0 0 0 0
 BERWICK 30CEA 10.6 3.04 11.5 4.26 10.6 3.04 0 0
 BH 41 17 4.57 14.9 5.18 17 4.57 0 0
 BIANCA 111CEA 12.8 3.96 14.3 4.87 12.8 3.96 0 0
 BIANCA 414 14 4.57 15.8 5.18 0 0 0 0
 BIANCA 414CEA 14 4.57 15.8 5.18 14 4.57 0 0
 BIANCA III 12.8 3.96 14.3 4.87 0 0 0 0
 BIRD 6.09 2.74 9.75 6.09 6.09 2.74 0 0
 BLACK SOO 30 9.14 3.35 7.92 3.04 9.14 3.35 0 0
 BLACK WATCH 37 13.4 4.26 11.5 4.57 0 0 0 0
 BLACK WATCH 37 13.4 4.26 11.5 4.57 13.4 4.26 0 0
 BLACK WATCH 37 CB 13.4 4.26 11.5 4.57 13.4 4.26 0 0
 BLAZER 23 7.62 2.43 7.92 3.35 7.62 2.43 0 0
 BLOCK ISL. 40-3 14 4.57 11.8 4.57 0 0 0 0
 BLOCK ISLAND 40-1 13.4 4.57 11.5 5.18 13.4 4.57 5.18 2.43
 BLOCK ISLAND 40-1 TM 14 4.57 11.8 5.18 14 4.57 6.4 2.13
 BLOCK ISLAND 40-1 TM SLP 14 4.57 12.4 4.87 14 4.57 0 0
 BLOCK ISLAND 40-2 SLOOP 14 5.18 11.8 3.65 14 5.18 0 0
 BLOCK ISLAND 40-2 YAWL 14 5.18 11.8 3.96 14 5.18 6.4 2.13
 BLOCK ISLAND 40-3 14 4.57 11.8 4.57 14 4.57 6.09 2.13
 BLUE CHIP 30 11.5 3.65 9.75 3.65 11.5 3.65 0 0
 BLUEJACKET 23 6.4 2.13 7.62 2.74 0 0 0 0
 BLUENOSE 24 6.09 1.82 7.92 3.65 6.09 1.82 0 0
 BLUENOSE 24-MH 7.92 1.82 6.7 3.65 0 0 0 0
 BLUENOSE MH 7.92 1.82 6.7 3.65 7.92 1.82 0 0
 BLUEWATER 277 10.6 3.35 9.14 2.43 10.6 3.35 0 0
 BODDEN 30 12.4 3.04 10.9 4.57 0 0 0 0
 BOMBARDIER 25.3 HOLLAND 7.6 8.22 2.43 9.14 3.65 0 0 0 0
 BOMBARDIER 7.6 8.22 2.43 9.14 3.65 8.22 2.43 0 0
 BOMBAY 26 EXPRESS 8.22 3.04 9.75 4.87 0 0 0 0
 BOMBAY 29 10.3 2.74 9.44 3.65 10.3 2.74 0 0
 BOMBAY 31 CLIPPER 11.5 3.04 9.75 3.96 0 0 0 0
 BOMBAY 31 PILOT 11.2 3.04 9.44 3.35 0 0 0 0
 BOMBAY 44 EXPLORER 16.1 5.48 14.9 4.87 0 0 0 0
 BOMBAY CLIPPER 31 11.5 3.04 9.75 3.96 11.5 3.04 0 0
 BOMBAY CLIPPER 31 DK 11.5 3.04 9.75 3.96 11.5 3.04 0 0
 BOMBAY EXPLORER 44 16.1 5.48 14.9 4.87 16.1 5.48 0 0
 BOMBAY EXPRESS 26 8.22 3.04 9.75 4.87 8.22 3.04 0 0
 BOMBAY MOTOR SAILOR 10.9 4.87 9.75 3.65 0 0 0 0
 BOMBAY PILOT 31 11.2 3.04 9.44 3.35 11.2 3.04 0 0
 BORSAW 40 13.4 4.57 11.5 4.57 13.4 4.57 0 0
 BOUGANVILLEA 53 20.4 5.48 19.5 5.48 20.4 5.48 0 0
 BOUGANVILLEA 60 21.3 6.4 19.5 6.09 21.3 6.4 0 0
 BOUNTY 1 11.5 3.96 13.1 6.09 11.5 3.96 0 0
 BOUNTY 2 MH 14 4.26 12.1 5.48 14 4.26 0 0
 BOUNTY II 40 14 4.26 12.1 5.48 0 0 0 0
 BOWMAN 36 11.8 3.96 9.75 4.26 11.8 3.96 0 0
 BOWMAN 36 TM 12.8 4.26 10.6 4.26 12.8 4.26 0 0
 BOWMAN 36 TM KTH 12.8 4.26 10.6 4.26 0 0 0 0
 BOWMAN 42 0 0 12.8 4.26 0 0 0 0
 BOWMAN 46 14.6 5.18 12.8 4.26 14.6 5.18 7.62 2.13
 BOWMAN 46 CB 14.6 5.18 12.8 4.26 14.6 5.18 7.62 2.13
 BOWMAN 46 CB YWL 14.6 5.18 12.8 4.26 0 0 0 0
 BOWMAN 56/57 19.2 6.4 17 5.18 19.2 6.4 8.83 2.74
 BOWMAN 57 19.2 6.4 17 5.18 0 0 0 0
 BOWMAN 57 KTH SCHEEL 19.2 6.4 16.1 5.18 19.2 6.4 8.83 2.74
 BOWMAN 57 TM 21 6.4 18.5 5.18 21 6.4 0 0
 BRANDLMAYR S 32 11.5 3.65 10 4.26 0 0 0 0
 BRASILLA 32 12.1 3.96 10.3 2.74 0 0 0 0
 BRAY 24 7.62 2.13 9.14 3.35 7.62 2.13 0 0
 BREEZE 27 9.44 3.04 7.92 2.74 9.44 3.04 0 0
 BREMER 25 9.44 2.43 9.14 3.35 9.44 2.74 0 0
 BREWER 12.8 16.7 5.48 14 4.87 16.7 5.48 0 0
 BREWER 12.8 FK 16.4 5.18 14.3 5.18 16.4 5.18 0 0
 BREWER 12.8/44 16.7 5.48 14 4.87 0 0 0 0
 BREWER 42 0 0 12.8 4.26 0 0 0 0
 BREWER 44 16.7 5.48 14 4.87 16.7 5.48 0 0
 BREWER 44 CB 16.1 5.48 14 4.87 0 0 0 0
 BREWER 44 FK 16.7 5.48 14 4.87 0 0 0 0
 BREWER 44 FK 16.7 5.48 14 4.87 16.7 5.48 0 0
 BREWER 46 16.7 6.7 14.6 5.48 0 0 0 0
 BREWER 47 CUTTER 16.1 6.7 14.6 5.48 0 0 0 0
 BRIAND 50 17.9 5.18 19.8 7.31 0 0 0 0
 BRIDGES POINT 24 7.31 2.43 8.53 3.65 7.31 2.43 0 0
 BRIGHTON 7.62 2.43 8.22 2.74 7.62 2.43 0 0
 BRISTOL 19 CORINTHIAN 6.7 1.82 7.01 3.04 6.7 1.82 0 0
 BRISTOL 22 7.92 2.74 6.7 2.43 0 0 0 0
 BRISTOL 22 CARAVEL 7.92 2.74 6.7 2.43 0 0 0 0
 BRISTOL 22 CARAVEL 7.92 2.74 6.7 2.43 7.92 2.74 0 0
 BRISTOL 24 9.14 2.74 7.92 3.35 0 0 0 0
 BRISTOL 24 CORSAIR 9.14 2.74 7.92 3.35 9.14 2.74 0 0
 BRISTOL 26 9.75 3.04 8.22 3.35 0 0 0 0
 BRISTOL 26 CB 9.75 3.04 8.22 3.35 9.75 3.04 0 0
 BRISTOL 26 CO 9.75 3.04 8.22 3.35 9.75 3.04 0 0
 BRISTOL 27 SM 9.14 3.04 7.62 3.65 9.14 3.04 0 0
 BRISTOL 27 Std rig 9.14 3.04 7.62 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 27 Tall rig 10 3.04 8.53 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 27-2 11.5 3.35 9.75 3.04 11.5 3.35 0 0
 BRISTOL 27.7 10.6 3.04 9.14 3.04 10.6 3.04 0 0
 BRISTOL 27off 9.75 3.04 8.53 3.65 9.75 3.04 0 0
 BRISTOL 28 11.2 3.35 9.44 3.04 0 0 0 0
 BRISTOL 28 TM 11.8 3.35 10.3 3.04 11.8 3.35 0 0
 BRISTOL 28off 11.2 3.35 9.44 3.04 11.2 3.35 0 0
 BRISTOL 29 CB 10.3 3.35 8.83 3.65 10.3 3.35 0 0
 BRISTOL 29 Std. rig 10.3 3.35 8.83 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 29 Tall rig 10.9 3.35 9.44 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 29.9 CB 11.2 3.35 9.75 3.35 11.2 3.35 0 0
 BRISTOL 29.9 KEEL 11.2 3.35 9.75 3.35 11.2 3.35 0 0
 BRISTOL 29.9 Std. rig 11.2 3.35 9.75 3.35 0 0 0 0
 BRISTOL 29.9 Tall rig 12.1 3.35 10.3 3.35 0 0 0 0
 BRISTOL 29.9 TM 12.1 3.35 10.3 3.35 12.1 3.35 0 0
 BRISTOL 29off 10.9 3.35 9.44 3.65 10.9 3.35 0 0
 BRISTOL 30 Std. rig 10.3 3.35 8.83 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 30 Tall rig 10.9 3.35 9.44 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 30off 10.9 3.35 9.44 3.65 10.9 3.35 0 0
 BRISTOL 31.1 12.1 3.96 10.3 3.04 12.1 3.96 0 0
 BRISTOL 31.1 CB 12.1 3.96 10.3 3.04 12.1 3.96 0 0
 BRISTOL 31XL 11.5 3.65 10 3.96 11.5 3.65 0 0
 BRISTOL 32 11.5 3.65 10 3.96 0 0 0 0
 BRISTOL 32 CB 11.5 3.65 10 3.96 11.5 3.65 0 0
 BRISTOL 32 KETCH 11.5 3.65 10 3.65 11.5 3.65 4.26 1.52
 BRISTOL 32 KTH 11.5 3.65 10 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 32 TM YAWL 12.1 3.65 10.6 3.65 12.1 3.65 0 0
 BRISTOL 32 TM YWL 12.1 3.65 10.6 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 32 YAWL 11.5 3.65 10 3.96 11.5 3.65 4.26 1.52
 BRISTOL 32XL 11.5 3.65 10 3.96 11.5 3.65 0 0
 BRISTOL 33 12.1 3.65 10.3 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 33 TM 12.8 4.26 10.9 3.96 12.8 4.26 0 0
 BRISTOL 33 YA 12.1 3.65 10.3 3.65 12.1 3.65 0 0
 BRISTOL 33.3 13.7 4.26 11.8 3.35 13.7 4.26 0 0
 BRISTOL 33.3 CB 13.7 4.26 11.8 3.35 13.7 4.26 0 0
 BRISTOL 34 12.1 3.96 10.3 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 34.3 12.1 3.96 10.3 3.65 12.1 3.96 0 0
 BRISTOL 35 11.8 3.96 10 4.87 0 0 0 0
 BRISTOL 35 CB YWL 11.8 3.96 10 4.26 0 0 0 0
 BRISTOL 35 YAWL 9.44 3.96 10 4.26 0 0 5.18 1.82
 BRISTOL 35 YAWL 11.8 3.96 10 4.26 11.8 3.96 5.18 1.82
 BRISTOL 35.5 14.3 4.57 12.1 3.65 0 0 0 0
 BRISTOL 35.5 CB 14.3 4.26 12.1 3.65 14.3 4.26 0 0
 BRISTOL 35.5 KEEL 14.3 4.26 12.1 3.65 14.3 4.26 0 0
 BRISTOL 35off 11.8 3.96 10.3 4.57 11.8 3.96 0 0
 BRISTOL 38.8 15.5 4.87 13.7 3.96 15.5 4.87 0 0
 BRISTOL 39 13.7 4.26 11.8 4.87 0 0 0 0
 BRISTOL 39 TM 14.3 4.26 12.4 4.87 14.3 4.26 0 0
 BRISTOL 39/40 CB 13.7 4.26 11.8 4.87 13.7 4.26 0 0
 BRISTOL 39/40 KEEL 13.7 4.26 11.8 4.87 13.7 4.26 0 0
 BRISTOL 40 13.7 4.26 11.8 4.87 0 0 0 0
 BRISTOL 40 CUTTER 13.7 5.18 11.8 4.57 13.7 5.18 0 0
 BRISTOL 40 YAWL 13.7 4.26 11.8 4.87 13.7 4.26 5.48 1.82
 BRISTOL 41.1 16.7 4.87 14 4.57 0 0 0 0
 BRISTOL 41.1 CUTTER 16.4 5.48 14.3 4.87 16.4 5.48 0 0
 BRISTOL 41.1 TM 16.7 4.87 14.3 4.87 16.7 4.87 0 0
 BRISTOL 41.1/42 16.1 4.87 13.7 4.57 16.1 4.87 0 0
 BRISTOL 43.3 16.1 4.87 14 4.87 16.1 4.87 0 0
 BRISTOL 43.3 CB 16.1 4.87 14 4.87 0 0 0 0
 BRISTOL 44.3/ 17.3 4.57 17 5.79 17.3 4.57 0 0
 BRISTOL 440 13.1 3.96 11.2 5.48 13.1 3.96 0 0
 BRISTOL 440 TM 14.9 3.96 13.1 5.48 14.9 3.96 0 0
 BRISTOL 45.5 17 5.48 14.6 5.48 0 0 0 0
 BRISTOL 45.5 AC SLOOP 17.3 5.48 15.2 5.48 17.3 5.48 0 0
 BRISTOL 45.5 CB S 17 5.48 14.9 5.48 0 0 0 0
 BRISTOL 45.5 CC KETCH 17.3 5.48 14.6 4.57 17.3 5.48 9.14 2.43
 BRISTOL 45.5 KETCH 17 5.48 14.6 4.57 0 0 0 0
 BRISTOL 45.5 KTH 17.3 5.48 14.6 4.57 0 0 0 0
 BRISTOL 45.5 SLP 17.3 5.48 15.2 5.48 0 0 0 0
 BRISTOL 47.7 17 5.48 15.2 5.48 17 5.48 0 0
 BRISTOL 51.1 19.5 6.4 17 5.79 19.5 6.4 0 0
 BRISTOL 54.4 20.1 6.4 17.9 5.48 20.1 6.4 10.9 3.35
 BRISTOL 56.6 20.7 7.01 17.9 6.09 20.7 7.01 0 0
 BRISTOL 65.5 22.5 7.92 20.4 6.4 22.5 7.92 12.4 4.26
 BROWN 31 9.75 3.65 9.75 3.65 0 0 0 0
 BROWN 37 SEARUNNER TRI 0 0 11.2 3.96 0 0 0 0
 BRSTL CHANNEL CUTTER 28 11.5 5.48 10.3 4.57 11.5 5.48 0 0
 BUCCANEER 17.6 (180) 4.87 1.82 5.18 2.74 0 0 0 0
 BUCCANEER 180 5.79 2.13 5.18 1.82 5.79 2.13 0 0
 BUCCANEER 200 7.62 2.13 6.7 2.43 7.62 2.13 0 0
 BUCCANEER 210 7.01 2.43 6.09 2.43 7.01 2.43 0 0
 BUCCANEER 210 TM 7.92 2.43 6.7 2.43 7.92 2.43 0 0
 BUCCANEER 220 7.31 2.43 7.62 2.13 7.31 2.43 0 0
 BUCCANEER 240 7.92 2.74 6.7 2.43 7.92 2.74 0 0
 BUCCANEER 240 Tall rig 9.14 2.74 7.92 2.43 0 0 0 0
 BUCCANEER 240 TM 9.14 2.74 7.92 2.43 9.14 2.74 0 0
 BUCCANEER 245 7.92 2.74 6.7 2.43 7.92 2.74 0 0
 BUCCANEER 25.0 (250/255) 9.14 2.74 8.22 2.43 0 0 0 0
 BUCCANEER 250 8.53 2.74 8.22 2.43 0 0 0 0
 BUCCANEER 250 9.14 2.74 8.22 2.43 9.14 2.74 0 0
 BUCCANEER 255 9.14 2.74 8.22 2.43 9.14 2.74 0 0
 BUCCANEER 270 9.14 3.04 7.92 3.04 9.14 3.04 0 0
 BUCCANEER 272 9.75 3.35 8.53 2.74 9.75 3.35 0 0
 BUCCANEER 275 9.14 3.04 7.92 3.04 0 0 0 0
 BUCCANEER 275/285 9.14 3.04 7.92 3.04 9.14 3.04 0 0
 BUCCANEER 277 9.75 3.35 8.53 2.74 9.75 3.35 0 0
 BUCCANEER 285 9.14 3.04 7.92 3.04 0 0 0 0
 BUCCANEER 29.0 (290) 11.5 3.65 10.3 2.74 0 0 0 0
 BUCCANEER 295 11.5 3.65 10.3 2.74 11.5 3.65 0 0
 BUCCANEER 30.0 (300) 11.5 3.65 10.3 2.74 0 0 0 0
 BUCCANEER 305 12.1 4.26 9.75 3.35 12.1 4.26 0 0
 BUCCANEER 325 11.8 4.26 9.75 3.35 11.8 4.26 0 0
 BUCCANEER 33.0 (330) 13.1 3.96 11.5 3.04 0 0 0 0
 BUCCANEER 335 13.1 3.96 11.5 3.04 13.1 3.96 0 0
 BUCCANEER 395 11.5 3.65 10.3 2.74 0 0 0 0
 BUCHAN 37 13.7 4.57 11.5 4.26 13.7 4.57 0 0
 BUCHANAN 39 13.1 3.96 0 0 13.1 3.96 0 0
 BUCNEER 28 WD 7.62 2.74 9.44 4.26 7.62 2.74 0 0
 BULL 23(7000) 7.01 2.43 8.22 3.35 7.01 2.43 0 0
 BULLSEYE 5.18 1.82 5.79 3.04 5.18 1.82 0 0
 BURNS 30 10.3 3.35 9.14 3.35 0 0 0 0
 BURNS 30 10.3 3.35 9.14 3.35 10.3 3.35 0 0
 BYSTEDT 30 11.5 3.65 9.75 2.74 0 0 0 0
 BYSTEDT 30off 11.5 3.65 9.75 2.74 11.5 3.65 0 0
Seite 1 von 1

Die Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Sie möchten mehr wissen, schauen Sie auf unsere Datenschutzseite. Klick.

Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite.