Segel-Rigg-P

Suche:

 Typ   I   J   P   E   ISP   JSP   PY   EY 
 P - 28 0 0 10 4.26 0 0 0 0
 P C C 12.4 4.87 14 6.09 0 0 0 0
 P T 30 Mk 1 12.4 3.96 10.9 2.74 0 0 0 0
 P T 30 Mk 2 12.4 3.96 10.9 2.43 0 0 0 0
 P T 32 12.8 3.96 11.2 3.04 0 0 0 0
 P Y 23 CB OSOP 8.53 2.74 7.31 2.13 0 0 0 0
 P Y 23 Frac rig 7.62 2.43 8.53 2.74 0 0 0 0
 P Y 23 SPECIAL RIG 7.92 2.43 8.83 2.74 0 0 0 0
 PACEMAKER 22 0 0 5.79 3.04 0 0 4.26 1.82
 PACESHIP 17 5.18 1.82 6.09 2.74 0 0 0 0
 PACESHIP 20 5.18 2.13 6.09 2.74 5.18 2.13 0 0
 PACESHIP 20 PY 5.18 1.82 6.09 3.04 0 0 0 0
 PACESHIP 23 BLUEJACKET 6.4 2.13 7.62 2.74 0 0 0 0
 PACESHIP 23 BLUEJACKET 6.4 2.13 7.62 2.74 6.4 2.13 0 0
 PACESHIP 23 C+C DESIGN 8.22 2.74 7.01 2.74 8.22 2.74 0 0
 PACESHIP 23 PY (NEW) 8.53 2.74 7.31 2.13 0 0 0 0
 PACESHIP 23 PY (OLD) 8.22 2.74 7.01 2.74 0 0 0 0
 PACESHIP 24 WESTWIND 9.44 3.04 8.53 3.04 0 0 0 0
 PACESHIP 24 WESTWIND 9.44 3.04 8.53 3.04 9.44 3.04 0 0
 PACESHIP 25 EASTWIND 10 2.43 8.53 3.65 10 2.43 0 0
 PACESHIP 26 PY 10.3 3.35 8.53 2.74 0 0 0 0
 PACESHIP 29 10.6 3.35 9.14 3.04 0 0 0 0
 PACESHIP 29 CB 10.6 3.35 9.14 3.04 10.6 3.35 0 0
 PACESHIP 29 KEEL 10.9 3.65 9.44 3.04 10.9 3.65 0 0
 PACESHIP 29 NORTHWIND 10 3.35 9.14 3.35 0 0 0 0
 PACESHIP 29 NORTHWIND 10.3 3.35 9.14 3.35 10.3 3.35 0 0
 PACESHIP 29 PY 11.2 3.35 9.75 2.74 0 0 0 0
 PACESHIP 29/25 11.2 3.35 9.75 2.74 11.2 3.35 0 0
 PACESHIP 30 ACADIAN YWL 10 3.35 8.83 3.65 0 0 0 0
 PACESHIP 32 PY Std. rig 11.8 3.65 10.3 4.57 0 0 0 0
 PACESHIP 32 PY Tall rig 12.4 3.96 11.2 3.35 0 0 0 0
 PACESHIP 32/28 12.4 3.96 11.2 3.04 12.4 3.96 0 0
 PACESHIP ACADIAN 10 3.35 8.83 3.96 10 3.35 0 0
 PACESHIP ACADIAN YAWL 10 3.35 8.83 3.65 10 3.35 4.26 1.82
 PACESHIP PY23 8.53 2.74 7.31 2.13 8.53 2.74 0 0
 PACESHIP PY23 CB 8.53 2.74 7.31 2.13 8.53 2.74 0 0
 PACESHIP PY26 10.3 3.35 8.53 2.74 10.3 3.35 0 0
 PACIFIC 24 DOLPHIN 9.14 2.74 7.92 3.35 0 0 0 0
 PACIFIC 25 SEACRAFT Mk 1 8.22 2.43 7.01 2.74 0 0 0 0
 PACIFIC 25 SEACRAFT Mk 2 8.22 3.35 7.01 3.04 0 0 0 0
 PACIFIC 30 9.14 3.04 8.22 3.65 0 0 0 0
 PACIFIC 30iat 9.14 3.04 8.22 3.65 9.14 3.04 0 0
 PACIFIC 40 12.4 3.96 10.9 5.18 0 0 0 0
 PACIFIC 40iat 12.4 3.96 10.9 5.18 12.4 3.96 5.48 2.13
 PACIFIC 41iat 16.1 5.79 14 4.26 16.1 5.79 0 0
 PACIFIC CHALLENGE 20.1 5.48 22.8 6.4 0 0 0 0
 PACIFIC SEACRAFT 25 8.22 2.43 7.01 2.74 8.22 2.43 0 0
 PACIFIC SEACRAFT 31 11.5 4.26 9.75 3.65 11.5 4.26 0 0
 PACIFIC SEACRAFT 31 SD 11.5 4.26 9.75 3.65 11.5 4.26 0 0
 PACIFIC SEACRAFT 34 12.1 4.26 10.3 4.26 12.1 4.26 0 0
 PACIFIC SEACRAFT 34 SD 12.1 4.26 10.3 4.26 12.1 4.26 0 0
 PACIFIC SEACRAFT 40 14.9 5.48 13.1 5.48 14.9 5.48 0 0
 PACIFIC SEACRAFT 40 SD 14.9 5.48 13.1 5.48 14.9 5.48 0 0
 PACIFIC SEACRAFT FLICKA 8.22 3.04 7.01 2.43 0 0 0 0
 PALM BEACH 22 8.22 2.13 7.01 2.74 8.22 2.13 0 0
 PALMER 550 22 10.3 3.35 8.53 2.43 10.3 3.35 0 0
 PALMER 550 CB 10.3 3.35 8.53 2.43 10.3 3.35 0 0
 PALMER 550 MOD 9.44 3.04 9.44 3.04 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 30 10.9 3.35 9.44 3.35 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 34 13.1 3.96 11.5 3.35 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 36 13.1 3.96 11.5 3.96 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 37 14 4.57 12.1 3.35 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 40 14.9 4.57 13.4 4.26 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 43 15.8 5.18 14 4.87 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 43 Tall rig 17 5.18 15.2 4.87 0 0 0 0
 PALMER JOHNSON 48 18.2 6.09 16.4 4.87 0 0 0 0
 PANDA 38 13.7 5.48 11.8 4.57 13.7 5.48 0 0
 PANDA 40 15.2 6.09 14.3 4.87 0 0 0 0
 PANDA 40 15.2 6.4 14 4.26 15.2 6.4 0 0
 PANDA 40 KETCH 15.2 5.79 14 3.96 15.2 5.79 0 0
 PARKER DAWSON 26 8.83 3.04 7.31 3.04 0 0 0 0
 PARKER DAWSON 26 8.83 3.04 7.31 3.04 8.83 3.04 0 0
 PARKER DAWSON 26 KTH 8.83 3.04 7.31 2.13 8.83 3.04 4.87 1.52
 PARKS 23 8.22 2.43 7.01 2.74 8.22 2.43 0 0
 PASSION 2 14 3.96 15.5 5.48 0 0 0 0
 PASSPORT 37 14.6 4.87 13.1 3.96 14.6 4.87 0 0
 PASSPORT 37 SD 14.6 4.87 13.1 3.96 14.6 4.87 0 0
 PASSPORT 37 Short rig 13.7 4.87 11.8 3.96 0 0 0 0
 PASSPORT 37 SM 13.7 4.87 11.8 3.96 13.7 4.87 0 0
 PASSPORT 40 15.2 4.57 13.7 4.87 15.2 4.57 0 0
 PASSPORT 40 SD 15.2 4.57 13.7 4.87 15.2 4.57 0 0
 PASSPORT 40 Std rig 15.2 4.57 13.7 4.87 0 0 0 0
 PASSPORT 40 Tall rig 16.4 4.57 14.9 4.87 0 0 0 0
 PASSPORT 40 TM 16.4 4.57 14.9 4.87 16.4 4.57 0 0
 PASSPORT 41 15.8 4.57 14.3 4.87 15.8 4.57 0 0
 PASSPORT 41 SD 15.8 4.57 14.3 4.87 15.8 4.57 0 0
 PASSPORT 41 TM 16.4 4.57 14.9 4.87 16.4 4.57 0 0
 PASSPORT 42 15.8 5.18 14 3.96 15.8 5.18 0 0
 PASSPORT 42 SD 15.8 5.18 14 3.96 15.8 5.18 0 0
 PASSPORT 42 Short rig 14.3 5.18 12.8 4.87 0 0 0 0
 PASSPORT 42 SM 14.3 5.18 12.8 4.87 14.3 5.18 0 0
 PASSPORT 44 17 4.87 15.2 5.18 17 4.87 0 0
 PASSPORT 44 SD 17 4.87 15.2 5.18 17 4.87 0 0
 PASSPORT 47 17.9 5.79 16.7 4.87 17.9 5.79 0 0
 PASSPORT 47 SD 17.9 5.79 16.7 4.87 17.9 5.79 0 0
 PASSPORT 51 18.2 6.4 16.4 5.48 18.2 6.4 0 0
 PASSPORT 51 CUTTER 18.2 6.4 15.8 5.48 0 0 0 0
 PASSPORT 51 KETCH 18.2 6.4 15.8 5.48 0 0 9.75 2.43
 PASSPORT 51 KETCH 18.2 6.4 15.8 4.57 18.2 6.4 9.75 3.04
 PASSPORT 51 SD 18.2 6.4 16.4 5.48 18.2 6.4 0 0
 PCC 12.4 4.87 14 6.09 12.4 4.87 0 0
 PEACOCK 35 CUS 10.6 3.65 12.1 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 10M 13.4 4.26 11.5 3.35 13.4 4.26 0 0
 PEARSON 10M Std. rig 13.1 4.26 11.5 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 10M Tall rig 14 4.26 12.4 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 10M TM 14 4.26 12.1 3.35 14 4.26 0 0
 PEARSON 18M T 6.09 1.82 6.09 2.74 6.09 1.82 0 0
 PEARSON 21 7.92 2.13 7.92 2.74 0 0 0 0
 PEARSON 22 7.31 2.74 7.01 2.74 0 0 0 0
 PEARSON 22.5 ENSIGN 7.62 2.13 7.62 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 22M T 7.31 2.74 7.01 2.74 7.31 2.74 0 0
 PEARSON 23 8.53 2.74 7.31 2.43 0 0 0 0
 PEARSON 23 CAT 0 0 9.14 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 23 CB 8.53 2.74 7.31 2.43 8.53 2.74 0 0
 PEARSON 23M T 8.53 2.74 7.31 2.43 8.53 2.74 0 0
 PEARSON 24 9.14 2.74 7.62 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 24 LARK 8.83 2.74 7.62 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 25 9.14 2.74 8.22 2.43 0 0 0 0
 PEARSON 25 CB 9.14 2.74 8.22 2.43 9.14 2.74 0 0
 PEARSON 25 SD 9.14 2.74 8.22 2.43 9.14 2.74 0 0
 PEARSON 25.7 ARIEL 9.44 2.74 8.22 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 26 9.44 3.35 8.22 3.04 0 0 0 0
 PEARSON 26 ARIEL 9.44 2.74 8.22 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 26 SD 9.44 3.35 8.22 3.04 9.44 3.35 0 0
 PEARSON 26W/OD 9.44 3.35 8.22 3.04 9.44 3.35 0 0
 PEARSON 27 9.75 3.04 8.53 2.74 0 0 0 0
 PEARSON 27 Mk 2 10.3 3.04 8.53 3.04 0 0 0 0
 PEARSON 27 SD 9.75 3.04 8.53 2.74 9.75 3.04 0 0
 PEARSON 27-2 10.3 3.04 8.53 3.04 10.3 3.04 0 0
 PEARSON 27W/O 9.75 3.04 8.53 2.74 9.75 3.04 0 0
 PEARSON 28 10.9 3.35 9.75 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 28 Mk 2 11.2 3.35 9.44 3.04 0 0 0 0
 PEARSON 28-1 1-29 10.9 3.35 9.75 3.35 10.9 3.35 0 0
 PEARSON 28-1 30+ 10.9 3.35 9.75 3.35 10.9 3.35 0 0
 PEARSON 28-2 11.2 3.35 9.44 3.04 11.2 3.35 0 0
 PEARSON 28-2 SD 11.2 3.35 9.44 3.04 11.2 3.35 0 0
 PEARSON 28.0 TRITON 8.83 3.04 10 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 28.0 TRITON frac rig 9.14 2.74 10 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 28.4 TRITON 11.5 3.04 9.75 3.65 0 0 0 0
 PEARSON 28.4 TRITON 10.9 2.74 9.44 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 30 11.8 3.65 10 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 30 Frac rig 10.6 3.04 11.8 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 30-2 11.8 3.65 10 3.35 11.8 3.65 0 0
 PEARSON 300 9.44 3.35 7.62 3.96 9.44 3.35 0 0
 PEARSON 303 12.1 3.96 10.3 3.04 12.1 3.96 0 0
 PEARSON 31 12.4 4.26 10.6 3.04 0 0 0 0
 PEARSON 31 Frac rig 10.6 3.35 11.8 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 31 Mk 2 12.8 3.65 10.9 3.65 0 0 0 0
 PEARSON 31-2 12.8 3.65 10.9 3.65 12.8 3.65 0 0
 PEARSON 31-2 WK 12.8 3.65 10.9 3.65 12.8 3.65 0 0
 PEARSON 3132 10.6 3.35 11.8 3.96 10.6 3.35 0 0
 PEARSON 32 12.1 3.96 10.6 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 32-2 12.1 3.96 10.6 3.35 12.1 3.96 0 0
 PEARSON 32.5 VANGUARD 11.2 3.65 9.75 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 323 12.4 3.96 10.9 3.04 12.4 3.96 0 0
 PEARSON 33 12.1 3.65 10.6 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 33-2 13.1 3.65 11.2 3.65 13.1 3.65 0 0
 PEARSON 33-2 CB 13.1 3.65 11.2 3.65 13.1 3.65 0 0
 PEARSON 33-2 WK 13.1 3.65 11.2 3.65 13.1 3.65 0 0
 PEARSON 332 13.1 3.65 11.2 3.65 0 0 0 0
 PEARSON 3332 12.1 3.65 10.6 3.96 12.1 3.65 0 0
 PEARSON 34 13.4 4.26 11.5 3.65 0 0 0 0
 PEARSON 34 CB 13.4 4.26 11.5 3.65 13.4 4.26 0 0
 PEARSON 34-2 13.4 4.26 11.5 3.65 13.4 4.26 0 0
 PEARSON 34-2 WK 13.4 4.26 11.5 3.65 13.4 4.26 0 0
 PEARSON 35 12.1 3.96 10.6 4.57 0 0 0 0
 PEARSON 35 CB 12.1 3.96 10.6 4.57 12.1 3.96 0 0
 PEARSON 35 YAWL 12.1 3.96 10.6 4.26 0 0 5.48 1.82
 PEARSON 36 13.7 4.26 12.1 3.65 0 0 0 0
 PEARSON 36 CB 14 4.26 12.1 3.65 14 4.26 0 0
 PEARSON 36 CUTTER 13.1 4.87 11.5 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 36 CUTTER/367 13.1 4.87 11.5 3.96 13.1 4.87 0 0
 PEARSON 36 Mk 2 (1985) 14.3 4.57 12.4 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 36 PILOT HOUSE 13.1 4.57 11.5 3.96 13.1 4.57 0 0
 PEARSON 36 Tall rig 15.2 4.57 13.4 3.65 0 0 0 0
 PEARSON 36 TM 15.2 4.57 13.4 3.65 15.2 4.57 0 0
 PEARSON 36-2 14.3 4.57 12.4 4.26 14.3 4.57 0 0
 PEARSON 36-2 CB 14.3 4.57 12.4 4.26 14.3 4.57 0 0
 PEARSON 36-2 WK 14.3 4.57 12.4 4.26 14.3 4.57 0 0
 PEARSON 365 13.1 4.57 11.5 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 365 13.1 4.57 11.5 3.96 13.1 4.57 0 0
 PEARSON 365 KETCH 12.4 4.57 10.9 3.35 0 0 7.31 2.43
 PEARSON 365 KETCH 12.4 4.57 10.9 3.35 12.4 4.57 7.31 2.43
 PEARSON 37 13.4 4.57 12.8 3.65 0 0 0 0
 PEARSON 37 Mk 2 14.3 4.26 12.4 4.57 0 0 0 0
 PEARSON 37 SD 14.6 4.26 12.8 3.96 14.6 4.26 0 0
 PEARSON 37 Tall rig 14.6 4.26 12.8 3.96 0 0 0 0
 PEARSON 37-2 14.3 4.26 12.4 4.57 14.3 4.26 0 0
 PEARSON 375 K 14.6 4.26 12.8 3.96 14.6 4.26 0 0
 PEARSON 38 SD 14.3 4.57 12.4 4.26 14.3 4.57 0 0
 PEARSON 385 13.1 4.87 10.6 4.26 13.1 4.87 0 0
 PEARSON 385 KETCH 12.8 4.87 10.3 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 386 14.3 4.87 12.1 4.26 14.3 4.87 0 0
 PEARSON 386 KETCH 13.4 4.87 11.5 3.35 0 0 0 0
 PEARSON 39 14 4.87 12.4 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 39 mK 2 15.8 4.87 13.7 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 39 Tall rig 14.9 4.87 12.8 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 39 YAWL 14 4.87 12.4 4.26 14 4.87 6.09 1.82
 PEARSON 39-2 15.8 4.87 13.7 4.26 15.8 4.87 0 0
 PEARSON 39-2 CB 15.8 4.87 13.7 4.26 15.8 4.87 0 0
 PEARSON 39-2 WK 15.8 4.87 13.7 4.26 15.8 4.87 0 0
 PEARSON 390 14 4.57 12.4 4.57 14 4.57 0 0
 PEARSON 396SD 14 4.87 12.4 4.26 14 4.87 0 0
 PEARSON 40 16.1 5.18 14.3 4.57 0 0 0 0
 PEARSON 400YA 16.1 5.18 14.3 4.57 16.1 5.18 0 0
 PEARSON 419 13.7 4.57 11.5 4.26 13.7 4.57 7.01 2.43
 PEARSON 422 CUTTER 14.3 5.48 12.1 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 422 CUTTER 18+ 14.3 5.48 12.1 4.26 14.3 5.48 0 0
 PEARSON 422 KETCH 14.3 4.57 12.1 4.26 14.3 4.57 7.01 2.43
 PEARSON 422 SLOOP 18 14.3 4.57 12.1 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 422 SLOOP 18+ 14.3 4.57 12.1 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 422 SLP 1-17 14.3 5.48 12.1 4.26 14.3 5.48 0 0
 PEARSON 422 SLP 18+ 14.3 4.57 12.1 4.26 14.3 4.57 0 0
 PEARSON 424 13.4 4.57 11.5 4.26 0 0 0 0
 PEARSON 424 CUTTER 14.3 5.48 12.4 4.26 14.3 5.48 0 0
 PEARSON 424 KETCH 13.4 4.57 11.5 4.26 13.4 4.57 7.01 2.43
 PEARSON 424 KETCH TM 14.3 4.57 12.4 4.26 14.3 4.57 7.01 2.43
 PEARSON 424 SLP 1-204 14.3 4.57 12.4 4.26 14.3 4.57 0 0
 PEARSON 424 SLP 205+ 14.3 5.48 12.4 4.26 14.3 5.48 0 0
 PEARSON 43 SLOOP 14 4.87 13.1 5.48 0 0 0 0
 PEARSON 43 YAWL 14 4.87 12.8 5.18 14 4.87 6.09 2.13
 PEARSON 434 S 14 4.87 13.1 5.48 14 4.87 0 0
 PEARSON 44 COUNTESS 15.2 4.57 13.4 5.48 0 0 0 0
 PEARSON 44 COUNTESS KETCH 14.3 4.57 13.1 5.18 0 0 0 0
 PEARSON 44 COUNTESS KETCH 14.6 4.57 12.8 5.18 0 0 0 0
 PEARSON 530 17.6 5.79 15.5 5.48 17.6 5.79 10 3.65
 PEARSON 530 CB 17.6 5.79 15.5 5.48 17.6 5.79 10 3.65
 PEARSON ARIEL 9.44 2.74 8.22 3.35 9.44 2.74 0 0
 PEARSON COASTER 10.9 3.35 9.44 4.26 10.9 3.35 0 0
 PEARSON COMMANDER 9.44 2.74 8.22 3.35 9.44 2.74 0 0
 PEARSON COUNTESS 44 15.2 4.57 13.4 5.48 15.2 4.57 0 0
 PEARSON COUNTESS 44 YAWL 14.6 4.57 12.8 5.18 14.6 4.57 7.01 3.04
 PEARSON ELECTRA 7.92 2.43 7.01 2.74 0 0 0 0
 PEARSON ELECTRA 7.92 2.43 7.01 3.04 7.92 2.43 0 0
 PEARSON ENSIGN 7.62 2.13 7.62 3.35 7.62 2.13 0 0
 PEARSON FLYER 10.6 3.04 11.8 3.96 0 0 0 0
 PEARSON FLYER 30 10.6 3.04 11.8 3.96 10.6 3.04 0 0
 PEARSON INVICTA 11.5 4.57 10 4.87 11.5 4.57 4.87 2.43
 PEARSON INVICTA Mk 2 12.4 4.57 10.6 4.87 0 0 0 0
 PEARSON INVICTA-2 12.4 4.57 10.6 4.87 12.4 4.57 0 0
 PEARSON LARK 24 9.14 2.74 7.62 3.04 9.14 2.74 0 0
 PEARSON ONE DESIGN 9.44 3.35 8.22 3.04 0 0 0 0
 PEARSON RENEGADE 9.75 3.04 8.53 3.65 9.75 3.04 0 0
 PEARSON RESOLUTE 7.92 1.82 7.01 3.04 7.92 1.82 0 0
 PEARSON TRITON 9.14 2.74 10 3.96 9.14 2.74 0 0
 PEARSON TRITON MH 10.9 2.74 9.44 3.96 10.9 2.74 0 0
 PEARSON TRITON YAWL 9.14 2.74 9.44 3.65 9.14 2.74 4.57 1.82
 PEARSON VANGUARD 11.2 3.65 9.75 4.26 11.2 3.65 0 0
 PEARSON VANGUARD TM 12.1 3.65 10.6 4.57 12.1 3.65 0 0
 PEARSON WANDERER 10.9 3.65 9.44 3.96 0 0 0 0
 PEARSON WANDERER 1-150 10.9 3.35 9.44 4.26 10.9 3.35 0 0
 PEARSON WANDERER 151+ 10.9 3.65 9.44 3.96 10.9 3.65 0 0
 PEDRICK 42NDE 15.5 5.18 13.7 4.26 15.5 5.18 0 0
 PEREGRINE 27 0 0 10 4.26 0 0 0 0
 PERRY 42 14.9 5.48 13.1 4.26 14.9 5.48 0 0
 PERRY 44 15.5 4.87 14 4.57 15.5 4.87 0 0
 PETERSON 1/4 TON 9.75 4.87 8.83 2.13 0 0 0 0
 PETERSON 25 9.44 3.04 8.53 2.13 9.44 3.04 0 0
 PETERSON 25 1/4 9.44 3.04 8.53 2.13 0 0 0 0
 PETERSON 30 CHITA 11.5 3.65 10.3 2.74 11.5 3.65 0 0
 PETERSON 33 12.8 3.96 11.2 3.65 0 0 0 0
 PETERSON 33 12.8 3.96 11.5 3.04 12.8 3.96 0 0
 PETERSON 33 CHITA 12.8 3.96 11.5 3.04 12.8 3.96 0 0
 PETERSON 34 13.7 4.26 12.1 3.65 0 0 0 0
 PETERSON 34 14 4.26 12.4 3.35 14 4.26 0 0
 PETERSON 34 MO 14.6 3.96 13.1 4.26 0 0 0 0
 PETERSON 34 Short rig 13.7 4.26 12.1 3.35 0 0 0 0
 PETERSON 34 SM 13.7 4.26 12.1 3.35 13.7 4.26 0 0
 PETERSON 34 Tall rig 14 4.26 12.4 3.65 0 0 0 0
 PETERSON 35 14.3 4.26 12.8 3.35 0 0 0 0
 PETERSON 37 14.3 4.57 13.4 3.96 0 0 0 0
 PETERSON 37 Tall rig 15.2 4.57 13.4 3.96 0 0 0 0
 PETERSON 37 WIGGERS 15.2 4.57 13.4 3.96 0 0 0 0
 PETERSON 38 15.5 4.87 13.7 3.96 15.5 4.87 0 0
 PETERSON 40 16.4 5.18 14.6 4.26 0 0 0 0
 PETERSON 41 16.7 4.87 14.6 4.26 0 0 0 0
 PETERSON 42 17 4.87 15.2 4.26 0 0 0 0
 PETERSON 42 CHITA 17 5.18 14.9 4.26 17 5.18 0 0
 PETERSON 44 16.4 5.48 14.6 4.57 16.4 5.48 0 0
 PETERSON 44 CU 17.9 5.18 16.1 4.57 0 0 0 0
 PETERSON 44 SM 15.5 5.48 13.7 4.57 15.5 5.48 0 0
 PETERSON 45 18.2 5.18 16.1 4.57 0 0 0 0
 PETERSON 46 16.4 5.48 14.6 4.87 16.4 5.48 0 0
 PETERSON 48 19.2 5.48 17.3 5.48 0 0 0 0
 PETERSON 52 20.7 6.7 18.8 5.48 0 0 0 0
 PETERSON 530 KETCH 17.6 5.48 15.5 5.48 0 0 0 0
 PETERSON/WIGGERS 37 15.2 4.57 13.4 3.96 15.2 4.57 0 0
 PIED PIPER 28 9.75 2.74 9.14 3.35 9.75 2.74 0 0
 PIERCE ARROW 31 11.5 3.65 9.75 3.35 11.5 3.65 0 0
 PIERCE ARROW 31 TM 12.4 3.65 10.9 3.65 12.4 3.65 0 0
 PILOT HOUSE 50 18.2 5.79 16.1 5.48 18.2 5.79 0 0
 PINNACLE 29 12.4 3.65 11.2 3.35 12.4 3.65 0 0
 PINNACLE 30 12.4 3.65 11.2 3.35 12.4 3.65 0 0
 PIPE DREAM 36 13.4 3.65 12.1 4.57 13.4 3.65 0 0
 PIPE DREAM 366 13.7 3.96 11.8 4.57 0 0 0 0
 PJ 30 10.9 3.35 9.44 3.35 10.9 3.35 0 0
 PLAS TREND 22 1/4 TON 7.62 2.43 7.01 2.13 0 0 0 0
 PLAS TREND 30 Mk 1 12.4 3.96 10.9 3.04 0 0 0 0
 PLAS TREND 30 Mk 2 12.4 3.96 10.9 3.04 0 0 0 0
 PLAS TREND 32 12.8 3.96 11.2 3.04 0 0 0 0
 PLAS TREND 40 13.7 4.87 11.8 4.87 0 0 0 0
 PMC 50 19.2 7.01 18.2 4.87 0 0 0 0
 POCKET KETCH 0 0 13.1 5.18 0 0 0 0
 POCKET ROCKET 8.22 2.43 8.53 3.04 8.22 2.43 0 0
 POINTIN 29 12.1 3.65 10.3 3.04 0 0 0 0
 POINTIN 29KET 12.1 3.65 10.3 3.04 12.1 3.65 0 0
 POINTIN 36 12.1 3.96 13.4 4.87 0 0 0 0
 POINTIN 36KET 12.1 3.96 13.7 4.57 12.1 3.96 0 0
 POITIN 24 MORC 8.53 2.43 9.14 3.35 0 0 0 0
 POITIN 29 12.1 3.65 10.3 3.04 0 0 0 0
 POLARIS 26KET 8.53 2.74 7.31 3.65 8.53 2.74 0 0
 POLARIS 43 15.2 5.79 13.7 4.26 0 0 0 0
 POLARIS 43KET 15.2 5.79 13.7 4.26 15.2 5.79 0 0
 PRAIRIE 32 13.4 4.57 11.8 3.65 0 0 0 0
 PRAIRIE 32KET 13.4 4.57 11.8 3.65 13.4 4.57 0 0
 PRECISION 11 M 9.75 3.04 10.9 3.96 0 0 0 0
 PRECISION 15 4.57 1.21 5.18 2.43 0 0 0 0
 PRECISION 16 4.87 1.52 6.09 2.43 0 0 0 0
 PRECISION 18 5.79 1.52 6.09 2.43 5.79 1.52 0 0
 PRECISION 21 6.7 2.13 7.01 2.74 6.7 2.13 0 0
 PRECISION 23 7.62 2.13 7.62 3.04 7.62 2.13 0 0
 PRECISION 23 TM 7.92 2.13 7.92 3.04 7.92 2.13 0 0
 PRECISION 26 8.22 2.43 8.83 3.35 0 0 0 0
 PRECISION 27 9.14 2.74 9.14 3.65 9.14 2.74 0 0
 PRECISION 28 9.14 2.74 9.14 3.65 9.14 2.74 0 0
 PRESTO 43 13.1 3.96 11.8 5.48 13.1 3.96 8.22 3.96
 PRESTO 43 KTH 13.1 3.96 11.8 5.48 0 0 0 0
 PRETORIAN 35 14.6 4.26 12.8 3.65 14.6 4.26 0 0
 PRETORIAN 35 SD 14.6 4.26 12.8 3.65 14.6 4.26 0 0
 PRETORIEN 35 14.6 4.26 12.8 3.65 0 0 0 0
 PRICE 43 CAT 13.7 4.57 15.8 5.18 0 0 0 0
 PRIDE 270 10.6 3.04 11.2 3.65 0 0 0 0
 PRIM VENT 7.01 1.82 6.4 2.43 7.01 1.82 0 0
 PRINDLE 19 6.7 1.82 8.53 2.43 0 0 0 0
 Privilege 39 12.8 4.26 14.6 4.87 0 0 0 0
 PROSPECT 28 10.3 3.04 8.53 2.43 10.3 3.04 0 0
 PROUT 31 Quest 10.3 5.18 8.53 2.43 0 0 0 0
 PROUT 33 Quest 10.3 4.87 9.44 2.43 0 0 0 0
 PROUT 34 12.4 5.18 0 0 0 0 0 0
 PROUT 37 SNOW GOOSE 13.1 6.09 11.2 3.04 0 0 0 0
 PT 1/4 TON85 7.62 2.43 7.01 2.13 7.62 2.43 0 0
 PT 30 12.4 3.96 10.9 2.43 12.4 3.96 0 0
 PT 30-2 12.4 3.96 10.9 3.04 12.4 3.96 0 0
 PT 32 12.8 3.96 11.2 3.04 12.8 3.96 0 0
 PT 40 13.7 4.87 11.8 4.87 13.7 4.87 0 0
 PUMA 23 8.83 3.04 7.31 2.43 8.83 3.04 0 0
 PUMA 26 10 3.35 8.53 2.43 10 3.35 0 0
 PUTNAM 36 0 0 9.75 4.26 0 0 0 0
 PUZZLE 36 13.4 3.96 12.1 3.35 13.4 3.96 0 0
 PYRAMID 30 Frac rig 9.44 2.74 11.2 3.96 0 0 0 0
 PYRAMID 30 Masthead rig 12.1 3.35 11.2 3.96 0 0 0 0
 PYRAMID 30 MH 12.1 3.35 11.2 3.96 12.1 3.35 0 0
 PYRAMID 30ye 9.44 2.74 11.2 3.96 9.44 2.74 0 0
 PYRAMID 660 6.4 1.82 7.62 3.04 6.4 1.82 0 0
Seite 1 von 1

Die Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Sie möchten mehr wissen, schauen Sie auf unsere Datenschutzseite. Klick.

Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite.